(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Obnova romantického nástroje v plzeňském Korandově sboru

29. května 2018 v 17:57 |  Varhany na Plzeňsku
V posledním květnovém týdnu definitivně odzvonilo "neobaroknímu" zvuku varhan v Korandově sboru v Plzni. Ten zněl v evangelickém kostele od konce roku 1955.
V tom roce se totiž odehrála přestavba původního nástroje Karla Urbana z roku 1933 podle návrhu prof. Jiřího Reinbergera. Ten původní zvukový obraz přizpůsobil potřebě interpretace též barokní a klasicistní varhanní literatury. Kromě nové rejstříkové dispozice byl i patřičně snížen tlak vzduchu a všechny píšťaly byly přeladěny. Pneumatická traktura byla však zachována. Její stav se ale pak stále zhoršoval (mimo jiné i velkými výkyvy teploty a vlhkosti - v kostele se v zimě na neděli topí a před kostelem teče řeka) a tak v roce 1983 Ing. Jiří Reindl a Josef Julius přestavěli nástroj na elektropneumatickou trakturu. V této podobě sloužil nástroj do dnešních dnů.
Teď jsou varhany rozebírány firmou Dlabal-Mettler k opětovné přestavbě do původní romantické zvukové podoby a zase bude zavedena pneumatická traktura. Podle představy, schválené staršovstvem sboru, bude staronový nástroj výjimečným a očekává se též jeho koncertní využívání.
K tomu je třeba dodat, že varhan s romantickou dispozicí (vč. nástrojů, kde bude obnovena) je v Plzni většina. Jediné varhany, které netrpěly přestavbami, mající tzv. univerzální zvukovou dispozici, jsou plzeňské varhany u františkánů (kostel P. Marie Nanebevzaté). Tam je však třeba ještě dotáhnout generální opravu do konce.
Plzni naprosto chybí varhany, kde by se dala stylově provozovat stará varhanní literatura (barokní a klasická). Zde připomínám plánovaný projekt nových bachovských varhan do kostela sv. Mikuláše v Dobřanech. Držíme palce!

 


Aktuální články

Reklama