(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Josef Kšica ve Starém Plzenci

16. května 2018 v 15:37 |  Hudba v Plzni a okolí
V neděli 13. května 2018 začala ve Starém Plzenci nová sezóna benefičních koncertů v kostele Narození P. Marie na Malé Straně. Pro dostavbu zdejších varhan do původní zrestaurované skříně Václava Starcka vystoupil významný umělec, varhaník, sbormistr a regenschori pražské svatovítské katedrály, pan Josef Kšica. Svůj program sestavil z drobnějších skladeb období renesance, baroka a klasicismu. Přitom využil všech dosud realizovaných možností nového nástroje borovanského varhanáře Vladimíra Šlajcha. Upřímné díky!

Z umělcova životopisu vyjímám:

Josef Kšica, absolvent Konservatoře v Brně a Hudební fakulty AMU v Praze. Již v době studií byl varhaníkem v chrámu sv. Tomáše v Brně, v Praze v chrámu sv. Jiljí, sv. Ignáce, sv. Antonína, u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a Panny Marie Sněžné. Působil od roku 1981 jako korepetitor v Pražském mužském sboru. V letech 1982 - 1992 byl varhaníkem v Jeruzalémské jubilejní synagoze v Praze, kde doprovázel při liturgiích vrchního kantora Dr. Ladislava Bluma. V komorním triu Mysterium Musicum Praha se svou ženou Pavlou, altistkou a houslistou Janem Kvapilem se věnuje interpretaci židovské hudby. V letech 1985 - 1992 byl členem Pražského filharmonického sboru, se kterým podnikl četná zahraniční turné a natočil řadu významných hudebních projektů. V roce 1990 stál u zrodu. Pražského komorního sboru, kde působil devět let jako sbormistr, varhaník a korepetitor. Významné je jeho účinkování na zahraničních festivalech v roli cembalisty a varhaníka. V neposlední řadě je i cembalistou souboru Ars Instrumentalis Pragensis, se kterým obdržel 1. cenu a zlatou medaili na mezinárodní soutěži v japonské Ósace (1996) za interpretaci J. D. Zelenky. Od roku 1999 je varhaníkem a ředitelem kůru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Současně je sbormistrem a dirigentem Pražského katedrálního sboru a orchestru. Tělesa pravidelně vystupují při katedrálních liturgických obřadech a snaží se tak navázat na bohatou hudební aktivitu minulých epoch. Dramaturgie sboru je zaměřena nejen na díla české, ale i světové duchovní hudby, z nichž mnohá zazněla v novodobé premiéře. V roce 2002 byl Josef Kšica s Pražským katedrálním sborem pozván na festival do Itálie - Canto gregoriano e polifonica sacra a do Izraele na Musica Liturgica v Jeruzalémě, kde se představil v mnoha skladbách světového sborového repertoáru, ale i v renesanční polyfonii českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic. Dirigoval Pražský katedrální sbor na festivalu Pražské jaro 2000 a 2004. Se sborem v roce 2005 opět podnikl turné do Itálie a v německém Creutzburgu nedaleko Eisenachu zpíval na festivalu Michaela Praetoria, kde předvedl reprezentativní výběr z české a evropské renesanční polyfonie. S pražským katedrálním sborem několikrát vystoupil v České televizi. Důležitým mezníkem byl koncert u příležitosti životního jubilea arcibiskupa pražského a primase českého, kardinála Miloslava Vlka ve svatovítské katedrále v květnu 2007, kde byl proveden výběr z reprezentativní české duchovní tvorby za přítomnosti význačných hostů z celého světa. Jako skladatel komponuje české zpívané Nešpory pro katedrálu sv. Víta, Žalmy, Hymnus, Salve Regina a upravuje jidiš písně a v roce 1998 zkomponoval skladbu Kina v Praze 2008 interpretovanou v sále Valdštejnského paláce newyorským houslistou Yuvalem Waldmanem - Czech-American Music Bridges3. V březnu 2010 uskutečnil turné s Pražským katedrálním sborem a orchestrem po španělských katedrálách, kde dirigoval 10 koncertů s duchovními. V květnu 2010 navštívil USA - New York jako varhaník a dirigent na pozvání emeritního ředitele kůru katedrály sv. Patrika Johannese Somaryho a houslisty Yuvala Waldmana, kde uskutečnil dva koncerty s českým a světovým repertoárem. V únoru 2011 koncertoval v ruské Soči na IV. Zimním festivalu umění spolu se světovým klavíristou Alexandrem Gindinem. Věnuje se realizacím staré české a světové hudby pro nahrávací společnosti a televizi. S dirigentem Helmuthem Rillingem realizoval v roce 1987 pro Supraphon duchovní skladby F.X. Brixiho, svého předchůdce na kůru katedrály sv. Víta v Praze. Se sbormistrem Pavlem Kühnem vytvořil projekt A. Caldara, J. Ev. A. Koželuh, J.A. Sehling aj. - duchovní skladby pro Český rozhlas.

==================================================================================================


 


Aktuální články

Reklama