(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Manětín - poklad u sv. Barbory

12. května 2016 v 8:45 |  Varhany na Plzeňsku
Ve hřbitovním kostele sv. Barbory v Manětíně se dochovaly varhany Leopolda Spiegela z roku 1721. Jak už to u varhan bývá, nejvíce byla přestavbami, úpravami i novostavbami "postižena" velká městská centra, která si mohla tento "luxus" dovolit. A tak máme nyní nejvíce památných nástrojů na venkově, v odlehlých místech, ať už v poutních či klášterních prostorech.Dispozice nástroje:

Manuál:
Major 8´, Principal 4´, Flaute 4´, Octav 2´, Quinte 1 1/3´, Superoctav 1´, Mixtur (3x) 1´
Pedál:
Subbas 16´, Violon 8´, Quintbas 5 1/3´
Mechanická traktura s krátkou oktávou v manuálu i pedálu, Spielschrank

Stav nástroje: původní z roku 1721, opravy v roce 1845 (J. K. Müller) a 1886 (J.Fischpera)
lehký chod kláves, klínové měchy, silné napadení červotočem, z každého rejstříku hraje jen pár tónů, nevyhnutelné kompletní restaurování

Varhaník Jaroslav Brož při obhlídce nástroje po 35 letech...


DOBRÁ ZPRÁVA NA ZÁVĚR:
O záchranu vzácných varhan usiluje již několik let občanské sdružení Svět podle Jakuba, které pořádá různé akce na podporu této myšlenky. Např. na jaře 2014 rozdalo 67 malířských palet výtvarníkům z Plzeňska, kteří je využili pro vlastní tvorbu. Během roku 2015 pak proběhlo devět výstav v Plzni a také v Bavorsku. Akce měly za cíl upozornit na vzácný nástroj a potřebnost jeho záchrany. Český rozhlas Plzeň zase umožnil konání aukcí vytvarných děl pro sbírku na odborné restaurování.

Důležité bude jak u kostela, tak u varhan, nalézt odpovídající a pravidelné využití zahráněných památek. V kostele se nyní pravidelné bohoslužby nekonají. Proběhly zde koncerty a prohlídky v rámci projektu 9 týdnů baroka v roce 2015 a Západočeské baroko 2016.


===================================================================================================

==================================================================================================
 


Aktuální články

Reklama