(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Koncert jak za starých časů

11. června 2015 v 16:47 |  Hudba v Plzni a okolí
V rámci letošní Noci kostelů bylo možné v Plzni vyslechnout mnoho hudebních produkcí. Unikátní příležitost měli návštěvníci kostelíku u Ježíška. Seznámení s varhanním pozitivem, který je nejstarším i nejmenším nástrojem na Plzeňsku bylo i během koncertu varhaníka Jaroslav Brože zpestřeno nutností ručně čerpat vzduch do měchů. Před krátkým časem vypovědělo službu elektrické čerpadlo vzduchu, takže všechny varhanní produkce zaměstnají hned dva lidi.


V případě varhanního koncertu Jaroslava Brože to byl kalkant (tak se ta funkce oficiálně nazývá) Martin Hrdlička, který statečně odvedl náročnou práci. Tahání kožených řemenů může vypadat jednoduše, ale pokud se neprovádí plynule a citlivě, ve zvuku je to okamžitě slyšet. Spotřeba vzduchu během hry kolísá podle počtu zapojených rejstříků i podle polohy na klávesnici. V případě mnohohlasé akordické hry v nižších polohách požadované množství vzduchu enormně roste. Kalkant proto musí počítat se stálou rezervou a být i ve sluchovém kontaktu s nástrojem a okamžitě reagovat na změny v právě hrané skladbě.Na zmiňovaném koncertě pomáhala jako registrátorka i flétnistka Hana Pumrová. Inu, čím menší nástroj, tím často více lidí zaměstná:-) Na programu byly sólové varhanní skladby z období baroka a klasicismu, prokládané průvodním slovem, aby si kalkant na chvíli odpočinul a varhaník se protáhl. Oblouk na kůru počítá s hráči o výšce do 170cm (viz foto při hře).


Před koncertem ještě varhaník a také přítomný architekt Ing. Soukup seznámili s historií i současností varhanního pozitivu, s jeho zvukovými možnostmi a zvláštnostmi.


Autorem snímků v kostelíku U Ježíška je Ing. Pavel Kozák. Díky!

==================================================================================================

V další části večera varhaník Jaroslav Brož seznamoval zájemce s koncertními varhanami v kostele u františkánů.
Jako každý rok byl zájem veliký a zvídavé otázky i nejmenších návštěvníků dostaly své odpovědi. Na řadu přišly i zvukové ukázky zajímavých barev, rejstříkových sestav i mohutného zvuku celého nástroje. Ten čeká ještě na závěrečnou fázi opravy, kdy budou zcela obnoveny správné funkce hracího stolu. Finanční sbírka pokračuje.

==================================================================================================

Nakonec ještě od 22.30 hod vystoupili Hana Pumrová a Jaroslav Brož v evangelickém kostele Mistra Jana Husi v Němejcově ulici. V první části zazněl varhanní pozitiv před lavicemi ve skladbách pro flétnu a varhany i sólově. Poté interpreti pokračovali u hlavních varhan na kůru dalším programem z děl barokních a klasicistních autorů.


Autorem posledního snímku je Ing. Šimon Pumr. Díky.

==================================================================================================
 


Aktuální články

Reklama