(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Svěcení varhan v Plzni - U Ježíška

8. prosince 2014 v 18:03 |  Hudba v Plzni a okolí
Plzeňský kostel U Ježíška zažil 4. 12. 2014 velký den. Završením oprav cenné památky bylo navrácení zrestaurovaného varhanního pozitivu zpět (viz řada předchozích článků). A nyní byl plzeňským arciděkanem Mons. Emilem Soukupem posvěcen a slavnostně uveden do užívání na jeho místě v kostele U Ježíška.

Na snímcích varhaník Přemysl Kšica, v pozadí varhanář Rudolf Valenta - po koncertě 4. 12. 2014.
Účinkující si zaslouží obdiv i proto, že celý koncert odehrál ve stoje ve stísněných podmínkách...


Na snímku je vidět Mons. Emil Soukup před posvěcením varhan, k publiku do tmy hovoří Ing. arch. Jan Soukup, který stojí za celým projektem obnovy kostela U Ježíška.

Poté následoval první varhanní koncert, na kterém pražský varhaník Přemysl Kšica provedl skladby F. X. Brixiho, J.F.N. Segera, J. Pachelbela, J.K.F. Fischera a vlastní improvizaci na adventní téma.

Akce se setkala s obrovským zájmem posluchačů - kostel byl naplněn do posledního místečka.Na snímku Pavla Kozáka jsou (zleva) varhanář Rudolf Valenta, varhaníci Přemysl Kšica a Ing. Jaroslav Brož a archiktekt Ing. Jan Soukup.
 


Aktuální články

Reklama