(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

U Ježíška jsou opět varhany

24. listopadu 2014 v 17:05 |  Varhany na Plzeňsku
V pondělí 24. listopadu 2014 se konečně navrátil varhanní pozitiv zpět na své místo v plzeňském kostelíku U Ježíška.
Od roku 2005, kdy byl restaurován Rudolfem Valentou, sloužil ve františkánském klášteře a poté v presbytáři katedrály sv. Bartoloměje. Mezitím probíhaly stavební práce v opravovaném kostelíku. A také benefiční koncerty a další podpůrné akce na podporu opravy kostelíka i zmíněného pozitivu.


První varhanní koncert se koná 4. prosince 2014, na němž pražský varhaník Přemysl Kšica předvede nástroj plzeňské veřejnosti už na své definitivním místě.

Dlužno podotknout, že nástroj je výrazně staršího data, než kostelík, z doby kolem roku 1680(Leopold Rausch?). Byl pořízen zvonařskou rodinou Pernerů v roce 1807 do jejich soukromého kostelíka. Ten nikdy nepatřil církvi, dnes jej vlastní město Plzeň.


Nicméně ještě v 70. letech 20. stol. byly zde slouženy pravidelné páteční ranní mše a na pozitiv se běžně hrálo. Tehdy ještě za pomocí kalkanta, nyní má nástroj již elektrické čerpadlo vzduchu ukryté v postamentu.

Pozitiv je nejstarším varhanním nástrojem na Plzeňsku. Neunikl tím pozornosti prof. Dr. Jiřího Reinbergera, propagátora českých barokních varhan, který zde nahrál v srpnu 1972 Ciaconu g moll Johanna Kriegera pro Supraphon. Bylo to v rámci velkého vydavatelského počinu, mapujícího cenné varhany v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

Dispozice pozitivu: Copula maior 8´, Copula minor 4´, Principal 2´, Octav 1´
Pozn. Snímky ukazují nástroj těsně po vyzdižení, pochopitelně chybí zábradlí kůru!

===========================================================================================================
 


Aktuální články

Reklama