(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Gratulační koncert u františkánů

15. listopadu 2013 v 11:39 |  Hudba v Plzni a okolí
V pátek 22. listopadu 2013 od 18 hodin se koná v kostele Nanebezetí Panny Marie v Plzni ("u františkánů") mimořádný varhanní koncert. Připomíná významné životní jubileum varhanice Jitky Chaloupkové. Akce, která představí současný stav opravovaných varhan, bude nevšední velkým počtem účinkujících sólistů - gratulantů.

Nejprve koncert zahájí jubilantka Jitka Chaloupková, někdejší profesorka konzervatoří v Plzni a Českých Budějovicích, přednese Preludium a fugu Es dur BWV 552 J. S. Bacha.

Dále vystoupí varhaníci Jan Esterle, Martina Kolářová, Václav Vala, Vladimír Roubal (improvizace), Karel Hiner(vlastní skladba), Lenka Čechová, Vojtěch Novák, Adam Viktora, Pavel Šmolík (improvizace), Petra Janovičová, Miroslav Pšenička (improvizace) a Markéta Reindlová.

Čistě varhanní repertoár doplní Sonáta F dur pro flétnu a varhany G. Ph. Telemanna v podání Hany Pumrové a Jaroslava Brože.

V současné době mají varhany renovované všechny píšťalové stroje, k úplnému dokončení zbývá opravit ještě hrací stůl.


K účinkujícím gratulantům se po koncertě připojili ještě plzeňský biskup Mons. František Radkovský a arciděkan Mons. Emil Soukup (na snímku).

===============================================================================================================
 


Aktuální články

Reklama