(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Oprava varhan pokračuje!

22. dubna 2013 v 14:44 |  VARHANY U FRANTIŠKÁNŮ
V pondělí 15. dubna 2013 byla zahájena 2. etapa generální opravy varhan v Plzni - u františkánů. Pasovská firma Eisenbarth po úspěšné renovaci stroje 1. manuálu postupně rozebírá pozitiv v zábradlí, žaluziový i pedálový stroj. Jako v první fázi projdou všechny píšťaly čištěním a laděním, pneumatické vzdušnice zebrubnou údržbou, spojenou zvláště s výměnou všech kožených membrán. Kompletní renovaci vyžaduje i hrací stůl varhan. Ta bude vzhledem k velikosti nástroje a jeho vybavení různými pomocnými funkcemi extrémně náročná.

Pro tuto fázi finanční sbírka má již nyní částku 1.501.374,- Kč z valné části od soukromých osob.

Harmonogram opravy je nastaven tak, aby odstávka nástroje z liturgického provozu byla jen po nezbytně nutnou dobu. V současnosti je tedy možné hrát na opravený hlavní stroj bez použití pedálu.


Na snímku probíhá čištění prostoru po rozebraní stroje 2. manuálu - pozitivu v zábradlí kůru.
V pravé části jsou patrné nově vyrobené tónové ventily pneumatické traktury.


===============================================================================================================
 


Aktuální články

Reklama