(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Blovice - historické varhany

7. října 2012 v 15:13 |  Varhany na Plzeňsku

Na kůru kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích se nalézají cenné varhany Vojtěcha Schreyera z konce 18. století. Ve dvou manuálech a pedálu v mechanické traktuře na zásuvkových vzdušnicích mají celkem 16 znějících hlasů. Rejstřková dispozice podlehla sice romantisujícím úpravám, ale fundament zvuku nástroje je stále barokní. Rozsahy kláves manuálu - 45 tónů, pedálu - 18 tónů. Hrací stůl je přímo spojen s pozitivem v zábradlí kůru. Drobné úpravy hracího stolu a záchranné práce na píšťalovém fondu provedl v 70. letech 20. století místní varhaník Milan Navrátil.
Při poslední návštěvě v roce 2012 se jeví potřeba generální opravy stále potřebnější, rejstříky jsou rozladěné, traktura občas vykazuje různé defekty. Při poslechu původních ušlechtilých hlasů se nám zasteskne po kompletním barokním zvuku celého nástroje. I když stav varhan zdaleka není ideální, celkově se jedná v českých poměrech o nadprůměrný nástroj.


Zvuková stránka je v roce 2012 dána současnou dispozicí:

Hlavní stroj:
Principál 8´ , Flétna 8´ , Kryt 8´ , Gamba 8´ , Salicionál 8´ , Oktáva 4´ , Flétna 4´ , Mixtura 2 2/3´

Pozitiv:
Kryt 8´, Aeolina 8´ , Kryt 4´, Roh kamzičí 4´, Principál 2´

Pedál:
Subbas 16´, Oktávbas 8´ , Superoktávbas 4´


============================================================================================
 


Aktuální články

Reklama