(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Plzeň už nemá kulturní dům

16. května 2012 v 15:55 |  Plzeň - město kultury
Už je to skutečností. V těchto dnech zmizely poslední zbytky demolovaného domu kultury v centru Plzně. Stalo se tak po úspěšné kandidatuře Plzně na titul "Evropské hlavní město kultury 2015". Kuriózní je i určitě nechtěná souvislost s aktivizací týmu pro plzeňskou kulturu v roce 2015, kdy se občané zapojují do diskusí na téma Co potřebuje Plzeň v oblasti kultury.
Objekt, který obsahoval kromě velkého sálu o kapacitě 1200 míst a Divadla Miroslava Horníčka i další klubovny, byl postaven v roce 1985. Za posledních 100 let byl jedinou stavbou svého druhu v Plzni. Nyní tato budova patří již k minulosti. Zajímavý je postoj plzeňské radnice, popř. i týmu pro přípravu "kulturní metropole v roce 2015". Od revoluce v roce 1989 se vlastnictví a potažmo určení kulturního domu i tohoto místa proměňovalo až k současnému stavu, kdy vlastník budovy (dnes vlastně již jen zbořeniště) má vizi o budoucím zcela komerčním využitím tohoto výjimečného prostoru v centru Plzně. To nemluvím o tom, že plány sousedícího obchodního domu TESCO o několikanásobném rozšíření nám nedávají příliš pozitivní signál o tom, jak by mohla v budoucnu tako část centra vypadat.

Pro úplnost uvádím, že je stále možné o podobě tohoto místa rozhodnout jinak. Stačí podpořit podpisovou akci k vyvolání místního referenda. Stánek bývá v pracovní dny U Branky. Tam je možné získat i další podpisové archy k iniciativnímu sběru dalších podpisů! Ještě je stále naděje, že se nenaplní vize megalomanských investorů na Americké třídě v Plzni!

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
 


Aktuální články

Reklama