(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Odešel Ing. Vladimír Císař

13. dubna 2012 v 19:55 |  Osobnosti chrámové hudby
Ve Starém Plzenci zemřel 12. dubna 2012 dlouholetý varhaník Ing. Vladimír Císař ve věku nedožitých 90 let. Byl znám nejen jako ředitel kůru farního kostela P. Marie ve Starém Plzenci, ale i jako dirigent chrámové hudby v dominikánském kostele P. Marie Růžencové v Plzni. Tam působil mezi lety 1977 a 1990. Podařilo se mu tam provádět i velká díla duchovní literatury s orchestrem (např. mše W. A. Mozarta, J. Haydna, F. Schuberta, F.X. Brixiho a další skladby). Se sborem účinkovala i řada sólistů. Není bez zajímavosti, že zde získávala zkušenosti i sopranistka Eva Urbanová, původně rocková zpěvačka a pracovnice výpočetního střediska Českých drah v Plzni.
V plzeneckém farním kostele se pan Císař dočkal i současných nových varhan (repliky Starckova nástroje v restaurované původní skříni). Už jako těžce nemocný vystoupal na kůr a vyzkoušel si zatím dokončený 1. manuál nového nástroje.

Rozloučení s panem Císařem se konalo v sobotu 21. dubna při zádušní mši svaté od 14 hodin a poté na místním hřbitově.


Na jednom z posledních snímků z roku 2011 jsou varhaníci a přátelé - Ing. Vladimír Císař a Ing. Jaroslav Brož.

Na poslední cestě varhaníkovi Vladimíru Císaři účinkovala řada staroplzeneckých muzikantů, z Plzně pak zpěvačka Gabriela Pechmannová a varhaník Jaroslav Brož. Závěrečná varhanní improvizace Vladimíra Roubala z Prahy byla posledním poděkováním za varhanickou službu zesnulého regenschoriho.


Dále přikládám článek z Plzeňského deníku ze dne 24. května 2012:
 


Aktuální články

Reklama