(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

NEŠPORY - 50 let cyklu chrámové hudby

11. listopadu 2011 v 20:27 |  Hudba v Plzni a okolí
Hudební nešpory v kostele CČE v Němejcově ulici slaví letos kulaté výročí - 50 let nepřerušeného trvání. V roce 1961 při jejich zrodu stály významné osobnosti - evangelický farář Jiří Pumr a varhaník Pavel Pešta. Od té doby každou první neděli v měsíci provází večer duchovní slovo hudba všech epoch v různých nástrojových uskupeních, varhany a samozřejmě místní i hostující pěvecké sbory.
Slavnostní - jubilejní večer se koná v neděli 4. prosince 2011 od 19 hodin. Již před tím se očekávají setkání pozvaných hudebníků, kteří zde za celou historii účinkovali. Bude otevřeno od 16.00 hod. pro všechny zájemce o chrámovou hudbu. Protože jsme varhanický web, uvádím pár jmen, se kterými bylo možné se setkat v uplynulých 50-ti letech:

Jitka Chaloupková, Jitka Navrátilová, Hana Hrnečková ,Zorka Paterová, Petr Hájek, Anděla Floriánová, Karel Hiner, Zdena Ledvinová, Marie Polcarová, Vladimíra Šandová-Štěpánová, Vladimír Roubal, Vojtěch Novák, Jan Esterle, Martina Kolářová, František Malý, Petra Doubková-Janovičová, Markéta Schley-Reindlová, Iva Toupalová-Zahořová, Adam Viktora, Miroslav Pšenička, Mikuláš Troup, Barbora Fuxová, Pavel Šmolík, Eva Tripesová, Jan Doležel, Tomáš Medek, Jaroslav Brož

Na snímku je první zmínka o hudebních nešporách Západního sboru v Plzni - ve sborové kronice.


Na slavnostním večeru se sešlo mnoho pamětníků, aktivních muzikantů i posluchačů. Kázaní Ondřeje Pellara i průvodní slovo Jitky Chaloupkové k hudební části patří dnes již také k tradičním součástem programu. Na večeru vystoupil místní pěvecký sbor, flétnový kvartet Hany Pumrové a varhaník Jan Esterle.


Profesorka konzervatoře Jitka Chaloupková program připravila a sborové části dirigovala. Ve skladbách pro flétny hrála continuo na cembalo s Hanou Pumrovou (basová flétna). Třeba připomenout, že po mnoho let se stará o dramaturgii všech večerů. Jí patří veliký dík a uznání.

Na výše zobrazeném snímku uprostřed je varhaník a flétnista Pavel Pešta, žijící spoluzakladatel tradice hudebních nešpor (vlevo kazatel Ondřej Pellar, vpravo varhaník Jaroslav Brož).


Na snímku vpravo je Světluše Pechová, varhanice a kurátorka sboru.=================================================================================================
 


Aktuální články

Reklama