(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Odešel JUDr. Jiří Bílek

28. února 2011 v 9:37 | Ing. Jaroslav Brož |  Osobnosti chrámové hudby
22. února 2011 zemřel Jiří Bílek, významná postava klatovského hudebního života. Poslední rozloučení se zesnulým, který před časem oslavil své 92. narozeniny, se bude konat v arciděkanském kostele v Klatovech v sobotu 6. března od 13.00 hod.

JUDr. Jiří Bílek se narodil 25. 1. 1919 a po celý profesní život vykonával notářskou službu v Klatovech.
Jeho velikou láskou byla hudba. Hrál na klavír, housle, violu a lesní roh. Nejvíce se však do povědomí veřejnosti zapsal jako dirigent a propagátor vážné hudby.
Řídil klatovské Orchestrální sdružení, které se v roce 1961 přeměnilo na symfonický orchestr Lidové školy umění Josefa Kličky v Klatovech. V této škole pedagogicky působil jako učitel hudební teorie a takto jsem jej poznal již ve školním věku i já. Pak jsme se setkávali při různých příležitostech hudebního života Klatov a vytvořili celoživotní přátelský vztah.
Oblíbené byly jeho přednášky v klatovském HiFi-klubu v cyklu pořadů "Nebojte se vážné hudby", zasvěceným průvodním slovem sloužil u všech koncertů vážné hudby, vedl klatovský sbor Šumavan a od roku 1953 stál na dirigentském místě chrámového sboru v Klatovech. Bylo mi velkou ctí, že jsem již v době gymnasiálních studií v sedmdesátých letech mohl s JUDr. Bílkem spolupracovat jako varhaník při slavnostních bohoslužbách. Moje matka zpívala jako sopranistka v obou sborech a pro mne jako mladého varhaníka bylo velkým potěšením účastnit se aktivně provádění chrámové vokálně-instrumentální hudby. Účast pěveckého sboru a orchestru při liturgii byla v Klatovech tradičně bohatá a já mohl tak získat cenné zkušenosti, které jsem později zúročil v plzeňské katedrále. Každý v jeho blízkosti cítil, že má před sebou hluboce věřící, zralou osobnost s širokým rozhledem. Jeho působení na klatovských kůrech bylo založeno nejen na velké znalosti provozované hudby, ale i na důkladném obeznámení s liturgickou potřebou a obsahem latinských textů.
Předmětem jeho zájmu byla i historie, zvlášť klatovská. Díky tomu i jeho jazykovým schopnostem vyšla několikajazyčná publikace "Klatovské kostely". Město mu udělilo titul "čestný občan města Klatov".
Navzdory nelehkému osobnímu životu byl vždy skromným a laskavým člověkem. Tak zůstane zapsán navždy i v mém srdci.

S vděčností
Jaroslav Brož, klatovský varhaník v letech 1970-1983


 


Aktuální články

Reklama