(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Pro vzkříšení cenných varhan

16. října 2010 v 21:44 |  Hudba v Plzni a okolí
Srdečně zveme všechny zájemce o krásnou hudbu starých mistrů na benefiční koncert smíšeného pěveckého sboru VOX IMPERFECTA, vedeného Pavlem Dolanským a instrumentalistů Hany Pumrové (flétny) a Jaroslava Brože (varhany).

V pestrém programu zazní skladby pro sbor, sonáty pro flétnu a varhany i sólová varhanní hudba.

Barokní prospekt

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na konto generální opravy cenných varhan v plzeňském kostele Nanebevzetí P. Marie (u františkánů). Tento významný nástroj, na kterém koncertovala řada vynikajících našich i světových varhaníků, nelze již mnoho let pro koncerty využívat. Přitom jde i o prostor s mimořádnou akustikou na klidném místě v centru Plzně! Další informace o varhanách lze sledovat na www.ovp.estranky.cz a www.fravarhany.blog.cz.

Na snímku je vidět barokní prospekt těchto varhan z roku 1771.Koncert se koná v neděli 24. října 2010 od 16.00 hodin v plzeňském kostele sv. Jana Nepomuckého na Chodském náměstí.

Děkujeme Vám všem za podporu v našem úsilí o oživení tradice varhanních koncertů u františkánů v Plzni!

Podporujeme projekt PLZEŇ - EVROPSKÉ HLAVNÍ MĚSTO KULTURY 2015 !!!

Varhany_redempt_Plzeň
Na těchto varhanách zazní skladby J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho a Sigfrida Karg-Elerta. Dále je uslyšíme v kombinaci s příčnou a zobcovou flétnou.
 


Aktuální články

Reklama