(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Korandův sbor: varhany Karla Urbana

20. září 2010 v 17:37 |  Varhany na Plzeňsku
Korandův sbor 1

Historie varhan:
1933 - staví K. Urban do provizorního prostoru nástroj, který byl přenesen do nově vybudovaného Korandova sboru na plzeňském Anglickém nábřeží. Má ve 2 manuálech a pedálu 17 hlasů (7+7+3), které ovládá pneumatická hrací i rejstříková traktura. Typicky romantická zvuková dispozice má m.j. v 1. manuálu labiální Klarinet 8´ a prostavěné řady pro superspojku I/I-4´, ve 2. manuálu též jazykový hlas Hoboj 8´.
Korandův sbor 2
Korandův sbor 4


1955 - dispoziční úpravu dle návrhu dr. Reinbergera v duchu módní vlny "barokizace" provedl kraslický varhanář Schaller (viz detail letování píšťaly - foto). Celkový počet hlasů zůstal nezměněn, ale přeintonování varhan spolu se snížením tlaku neumožňuje přirozený ozev píšťal.

Korandův sbor 3

1983 - přestavba traktury na elektropneumatickou Ing. Jiřím Reindlem - nyní organologem Plzeňské diecéze (detail ovládacích elektromagnetických relé - viz foto) - odstranila časté poruchy funkčnosti traktury. Nástroj je totiž v těsném sousedství s největší plzeňskou řekou a též kopulí pronikající slunce často velmi rychle mění tepelné a vlhkostní poměry prostoru.
Korandův sbor 5


2010 - podrobná dokumentace současného stavu nástroje varhaníkem Janem Doleželem a maďarským varhanářem Balázsem Szabó (viz foto). Experimentální zvýšení tlaku ukázalo skutečný potenciál jednotlivých hlasů podle původního záměru Karla Urbana. Právě provedené zmapování píšťalového fondu bude podkladem pro rozhodování o dalším osudu největších dochovaných varhan Karla Urbana.

Korandův sbor 6


Varhanář Karel URBAN (1870-1941)
se vyučil varhanářskému řemeslu u Jindřicha Schiffnera v Praze. Tam pak i pracoval v letech 1901-1910 společně s Josefem Ticháčkem, od r. 1910 pak v samostatné dílně.
Postavil řadu menších nástrojů v Čechách, z nichž největší dochovaný je právě v Plzni. Z dalších jmenujme např. tyto lokality:

V průběhu doby vyučil např. Milana Habětína či Viléma Pejšu (varhany u Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, klatovském divadle či děkanském kostele v Jilemnici).
 


Aktuální články

Reklama