(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Přehlídka amatérských varhaníků - Plzeň 2010

14. června 2010 v 16:14 |  Hudba v Plzni a okolí
Přehlídka 2010a

V sobotu 12. června 2010 se do Plzně sjelo na třicet amatérských varhaníků nejen ze všech koutů naší diecéze, ale i z Prahy, Kolína a Černošic... Letos se konal již čtvrtý ročník nesoutěžní přehlídky varhaníků všech věkových skupin opět v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni. Podle vylosovaného pořadí zahráli všichni přítomní ukázku ze svého repertoáru. Zazněly tak nejrůznější písně z kancionálu, žalmy, ordinária a skladby z varhanní literatury všech stylových období. Nechyběla ani varhanní improvizace - nejprve regenschoriho Miroslava Pšeničky, který program hudbou zahájil a celou přehlídku moderoval, ale také jednoho z účastníků přehlídky. Společným pro všechny účinkující byl časový limit 5 minut.
Přehlídka2010b

Došlo samozřejmě i na pedagogy varhanických kurzů, tak i oni museli ostatním něco zahrát pro inspiraci a motivaci!!! Kromě zmíněného ředitele kůru sv. Bartoloměje zahráli i Lenka Čechová z Mariánských Lázní, Markéta Schley Reindlová a Jan Esterle - oba z Plzně. Čestnými hosty byli i Mons. Václav Škach, kancléř Plzeňského biskupství a Jitka Chaloupková, profesorka varhan z konzervatoře v Českých Budějovicích.

Další funkcí setkání byla příležitost k neformální výměně zkušeností z varhanické praxe, diskuse o stavu našich varhan, jejich údržbě a opravách. Toho jsme využili již při obědě poblíž katedrály a po skončení hudebního programu ve farním sále budovy arciděkanství ve Františkánské ulici při kávě a občerstvení. Účastníci kurzů shlédli též výstavu o stavbě varhan, instalovanou v katedrále.
 


Aktuální články

Reklama