(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Velikonoční hudba v Plzni

5. dubna 2010 v 22:11 |  Hudba v Plzni a okolí
I tentokráte se v plzeňských chrámech činily pěvecké sbory, orchestrální ansámbly i sólisté. Uveďme pár příkladů v chronologickém pořadí.

Již v neděli 28. 3.  od 15 hodin se v kostele sv. Jana Nepomuckého uskutečnil benefiční koncert pro Městskou charitu Plzeň, na kterém vystoupil sbor Česká píseň s varhaníkem Vojtěchem Novákem. Ten krom doprovodu vystoupil i sólově s Bachovo Preludiem a fugou h moll (BWV 544), Fantazií g moll (BWV 542 bez fugy) a chorální předehrou J. Brahmse. Koncertu, označeném jako "velikonoční", však dominovalo Stabat Mater Josefa Bohuslava Foerstera. Pod vedením Vojtěcha Jouzy zazněly též dvě skladby Jana Dismase Zelenky.

Na Boží hod velikonoční 4. 4. již v 5.00h bylo možné vyslechnout scholu kostela Nanebevzetí Panny Marie ještě s obřady vigilie.

Při mši svaté od 9.00h zazněla v kostele sv. Jana Nepomuckého Haydnovo Missa in tempore belli C dur, zvaná "Paukenmesse" ve výborném nastudování místní scholy a orchestu za řízení Ing. Antonína Švehly a se sólisty Klárou Vlahačovou-Kartákovou a Jan Frausem. Program doplnilo i známé Alleluja z Händlova oratoria Mesiáš.


KatedrálaInteriér
V katedrále sv. Bartoloměje jsme v rámci koncelebrované mše s Mons. Františkem Radkovským mohli vyslechnout Velikonoční ordinarium Stanislava Jelínka (za socialismu známého jako Anonym44). Sbor Resonance s varhanním doprovodem prof. Jitky Chaloupkové za řízení ředitele kůru MgA. Miroslava Pšeničky byl doplněn souborem žesťů, jejichž party dokomponoval p. Pšenička. Slavnostní bohoslužbu zakončila varhanní improvizace na téma Kristus vítězí.

KatedNešpory1

Novou tradici katedrálních hudebních nešpor snad zakládají v pořadí již druhé nešpory (po vánočních v loňském roce), tentokráte v rámci slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Program zahájila v 18.00h intráda G. Ph. Telemanna pro trubku a varhany. Ve stejném obsazení jsme mezi zpívanými modlitbami a homilií Otce biskupa vyslechli ještě jednu skladbu téhož autora. Závěr tvořila oblíbená Händelova Suita D dur, opět v podání trumpetisty Jana Vitingera a varhaníka Miroslava Pšeničky. Je třeba pochválit tištěný průvodce nešporami o sedmi stranách s notací a všemi texty. Zpěv lidu byl střídán s katedrální scholou a Scholou Cantorum Pilsensis. Malou pihou na kráse vydařených nešpor byl velmi malý zájem Plzeňanů, nejspíš vlivem malé informovanosti.

SborJižní

Ihned po skončení katedrálních nešpor začaly v 19.00h nešpory v evangelickém kostele v Němejcově ulici. Tradiční repertoár místního sboru (Hassler, Praetorius, Vulpius, Brahms) doplnily varhanní chorální předehry J.S. Bacha v podání prof. Jitky Chaloupkové, která program završila 1. větou rozsáhlé sonáty A dur Leopolda Zvonaře (na téma písně Vstalť jset této chvíle).

Kvalitní duchovní hudba byla i tentokrát nedílnou součástí bohoslužeb v Plzni.
 


Aktuální články

Reklama