(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Festivalové varhany v Plzni

19. dubna 2010 v 8:27 |  Varhany na Plzeňsku
Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni

V pondělí 19. dubna 2010 začíná již třetí ročník Plzeňského varhanního festivalu. Skládá se ze čtyř koncertů v katedrále sv. Bartoloměje a přednášky v Korandově sboru na Anglickém nábřeží. Jak se očekává od tohoto webu, podíváme se na nástroj, na kterém hrají hosté festivalu. Zvláště jeho historie v posledním století stojí za zmínku, i když není zrovna nejveselejší...

Umožňuje to ale i posluchačům koncertů lépe ocenit výkony umělců, kteří mohou podobný typ nástroje brát jako výzvu...
Varhany katedrály sv. Bartoloměje v Plzni
Stručná historie:
Již kolem r. 1450 - zmínka o dvou varhanních nástrojích
1798 - nástroj Leopolda Rausche o 2 manuálech, pedálu a 36 rejstřících včetně prospektového Principálu 16´ , nástroj byl ve dvou skříních kolem západního okna, podobně mohutný prospekt v Čechách měla jen katedrála sv. Víta v Praze, měl i pozitiv uprostřed zábradlí kůru (viz historický snímek z Archivu města Plzně):


1841 - při požáru věže kostela byly poškozeny i varhany, opravil je Josef Gartner
1894 - změněný hudební vkus si vynutil výměnu solidního nástroje o klasické dispozici za novostavbu Emanuela Štěpána Petra, op. 80 se 3 manuály, 47 hlasy, mechanickými kuželkovými vzdušnicemi a Barkerovou pákou
1922 - firma Jana Tučka z Kutné Hory byla požádána, aby změnila uspořádání varhan na kůru tak, aby bylo možné pod nástrojem procházet, čehož nebylo už možné docílit při mechanické traktuře. Tím také končí éra mechanické traktury u sv. Bartoloměje a začíná období nestability jak funkční, tak i zvukové. V letech 1923-24 byla do nástroje zavedena rourková pneumatika, prof. Wiedermann dále navrhoval rozšíření o 4. manuál a celého nástroje na téměř 100 rejstříků. To však reálné nebylo, neboť se pneumatická traktura ukázala jako slepá ulička. Devastace slušného romantického nástroje byla započata.
Během 50. let však nástroj rychle chátral, vznikaly první návrhy na generální opravu či spíše přestavbu. Hořovický varhanář Miroslav Heger např. z různých variant upřednostňoval stavbu nového mechanického nástroje o 30 hlasech s barokní dispozicí, využívající novogotickou skříň Petrova nástroje včetně pozitivu v zábradlí. Kolem roku 1962 však již začala jednání s družstvem Organa (s panem Tučkem) a nový tvar nástroje byl dán kombinací návrhů plzeňského Ing. Václava Šlajse a prof. Jana Bedřicha Krajse z Prahy. Varhany využívají ve velké míře Petrovy rejstříky, doplněné o nové hlasy a celý nástroj byl přeintonován. Kvalita práce bohužel neodpovídala všeobecné touze varhaníků po vylepšení nástroje. Oprava trvala 6 let a ještě další roky po kolaudaci v roce 1969 se neustále vraceli montéři pro řešení reklamací. Dlouho se pak tradoval výrok prof. Reinbergera, že tak odbytý nástroj v životě neviděl a že se na něm nedá zahrát ani Bach ani Franck. Hrací stůl byl na žádost regenschoriho Josefa Milta odsunut do boku kůru, čímž extrémní délky pneumatického vedení vykonávaly při hře své... Koncertní využití vůbec nepřicházelo v úvahu, nehledě na fakt, že politické poměry posléze znemožnily i tradiční koncerty ve františkánském kostele.
1995-1998 přestavěl trakturu na elektropneumatiku Petr Fischer z Prahy s využitím původních prvků hracího stolu družstva Organa. V roce 2004 pak ještě proběhlo čištění a ladění celého nástroje, čímž se stal využitelný i pro koncertní činnost. Varhany mají nyní 48 rejstříků ve 3 manuálech a pedálu. Patří tím mezi největší nejen v Plzni, ale i v celé diecézi.
Tím zatím končí dramatický vývoj tohoto nástroje v předním chrámu naší diecéze.


Katedrála_stůl1
Katedrála_stůl3
Katedrála_stůl2
TabulkaStavitelePetra
Zvuková dispozice varhan katedrály sv. Bartoloměje v Plzni
I.man.
III. man.
1. Principál 16´
37. Kryt jemný 16´
2. Principál 8´
38. Principál 8´
3. Flétna harmonická 8´
39. Kryt 8´
4. Kryt 8´
40. Flétna špičatá 8´
5. Viola di gamba 8´
41. Vox angelica 8´+4´ 2x
6. Oktáva 4´
42. Principál 8´
7. Flétna 4´
43. Flétna trubicová 4´
8. Kvinta 2 2/3´
44. Fugara 4´
9. Superoktáva 2´
45. Kvinta 2 2/3´
10. Cornet 3x
46. Piccola 2´
11. Mixtura 2´4x
47. Kvinta 1 1/3´
12. Cimbál1´ 3x
48. Sedecima 1´
13. Trumpeta 8´
49. Tercián 4/5´- 1/3´
14. II : I 8´
50. Akuta 2/3´ 5x
15. III : I 8´
51. ------
16. II : I 4´
52. Vox humanna 8´
17. III : I 4´
53. ------
18. II : I 16´
54. III : III 4´
19. III : I 16´
II. man.
Pedál
20. Bourdon 8´
55. Principálbas 16´
21. Flétna 8´
56. Violonbas 16´
22. Kvintadena 8´
57. Subbas 16´
23. Salicionál 8´
58. Salicetbas 16´
24. Principál italský 4´
59. Kvintbas 10 2/3´
25. Flétna 4´
60. Oktávbas 8´
26. Sesquialtera 2 2/3´+1 3/5´
61. Flétna 8´
27. Superoktáva 2´
62. Chorál 4´
28. Mixtura 1´ 4x
63. Mixtura 2 2/3´ 2x
29. ---------------
64 Pozoun 16´
30. Hoboj 8´
65. ---------------
31. III : I 8´
66. I : P 8´
32. III : II 4´
67. II : P 8´
33. III : II 16´
68. III : P 8´
34. II : II 4´
69. III : P 4´
35. Tremolo II.man.
70. II : P 4´
36. Tremolo III.man.
71. Vypínač ručních rejstříků
Traktura elektropneumatická - tónová i rejstříková, počet kláves man. 58, pedál 32
Pomocná zařízení - žaluzie 3. man., crescendo válcové
Volné kombinace - A, B, C
Kolektivy P, MF, F, PL, TT
Nožní vypínače - válec, jazyky, kombinace, spojky 16´, 8´, 4´
Hrací stůl na boku kůru, kolmo na prospekt
 


Aktuální články

Reklama