(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Plzeňské chrámové sbory podpořily tříkrálovou sbírku

13. ledna 2010 v 21:49
Letošní 10. ročník tříkrálové sbírky České katolické charity zahájil 4. ledna otec biskup František Radkovský v mázhauzu plzeňské radnice za přítomnosti přestavitelů města. Krom tradičních koledníků přispěli i plzeňští chrámoví zpěváci a instrumentalisté svými výkony na různých místech Plzně. Připomeňme si alespoň ty největší akce v našich farnostech plzeňského centra.

Tříkrál2010a

Již v neděli 3. ledna 2010 se konal od 15hod. v kostele sv. Jana Nepomuckého první ze série koncertů ve prospěch sbírky. Tradičně zde vystoupila schola od redemptoristů se svým orchestrem pod vedením Antonína Švehly.
Tříkrál2010b

Hlavním bodem programu bylo monumentální dílo Antonia Vivaldiho - Gloria. Sólové party přednesly Klára Vlahačová a Eva Pašková, na varhany hrál Jaroslav Brož. Koncert pak doplnily krátké vánoční skladby starých českých mistrů, kde v sólových rolích vystoupili Jan Fraus a Roman Kaas.
Tříkrál2010cVe stejnou hodinu měla koncert i schola katedrály sv. Bartoloměje pod vedením Petra Kryla. Na varhanní pozitiv zahrál Miroslav Pšenička. V dominikánském kostele P. Marie Růžencové 9. ledna od 16.30hod. tradičně vystoupil soubor Resonance s Rybovo Českou vánoční mší pod vedením Jitky Chaloupkové a za varhanního doprovodu Miloše Chaloupky. Na sklonku vánočního období v neděli 10. ledna od 18.30h ve františkánském kostele Nanebevzetí P. Marie pak zněla vánoční hudba včetně ukázek z oblíbené Rybovy České vánoční mše. Vystoupil místní sbor Vox imperfecta za doprovodu souboru Ensemble affabile a pod vedením Pavla Dolanského.

Plzeňští hudebníci tak benefičními akcemi vhodně doplnili vánoční koncertní nabídku v našich chrámech.

(Foto - www.urede.cz)
 


Aktuální články

Reklama