(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Zájem o plzeňské varhany předčil očekávání

22. června 2009 v 15:05 |  VARHANY U FRANTIŠKÁNŮ
Jak již bylo avizováno, v rámci Noci kostelů dne 29. 5. 2009 byly v Plzni prezentovány i varhany. Přinášíme obrazovou reportáž z úspěšného předvádění varhan františkánského kostela. Původně vymezený čas cca 30 minut byl mnohonásobně překročen, neboť davy zájemců procházely průběžně kostelem i kůrem s varhanami od 19 do 23 hodin.

Úvodem pohovořil diecézní organolog Ing. Jiří Reindl o historii i přítomnosti varhan, ve stručnosti vysvětlil konstrukci nástroje a uvedl některé zajímavosti a málo známé skutečnosti.
Pak už měli zájemci možnost postupně nahlédnout do odkrytovaného nástroje, zkusit šlapat měchy, vyslechnout krátké zvukové ukázky zajímavých rejstříkových barev. Na některé pohledy bylo třeba vystát frontu, jako např. na prohlídku hlavního a žaluziového stroje ze štaflí... Řadu návštěvníků překvapil počet a různost píšťal uvnitř nástroje. Místní varhaník Ing. Jaroslav Brož také prozradil a předvedl necnosti současného stavu nástroje, které brání koncertnímu provozu a také odpovídal na mnohé i kuriózní dotazy.Mezi mnoha zájemci byly i děti, ty odvážnější vyloudily na varhanách i pěknou melodii... 


Aktuální články

Reklama