(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Přehlídka amatérských varhaníků v Plzni

30. června 2009 v 14:32 |  Hudba v Plzni a okolí
V sobotu 27. 6. 2009 se již potřetí konalo v Plzni setkání amatérských varhaníků plzeňské diecéze. Letos se ho zúčastnilo 32 varhaníků všech věkových skupin i se svými pedagogy - Markétou Schley Reindlovou, Přemyslem Kšicou z Prahy, Janem Esterlem a Miroslavem Pšeničkou, který celou akci zajišťoval i organizačně. Letos se přehlídka konala v kostele sv. Jana Nepomuckého na rekonstruovaném nástroji bratří Paštiků (1915/2005, III/52, elektropneu).

V programu jsme vyslechli drobné i rozměrnější skladby klasiků varhanní literatury, duchovní písně, žalmy i ordinária katolické liturgie. Jednotlivé bloky byly uspořádány jako mše, takže jednotlivá čísla na sebe logicky navazovala jako při jejich praktickém provozování.

Pořádající společnost Ars Christiana, o.p.s. z Plzně ústy svých zástupců ocenila vysokou účast účinkujících, kteří reprezentují ještě daleko větší společenství muzikantů, kteří bez jakékoliv finanční podpory poctivě slouží na poli liturgické hudby v našich kostelích, věnují tomu své úsilí, volný čas i prostředky. Ne vždy mají pro to podmínky jednoduché či pohodlné, uveďme například dopravu po venkovských farnostech zvláště v zimním období, někdy problematické zastupování při nemoci, dovolené, atd.

Po skončené přehlídce se účastníci přesunuli do budovy Arciděkanství v bývalém františkánském
klášteře k odborným diskusím při výborném občerstvení. I za to patří pořadatelům dík.

Nakonec čekalo na všechny hosty velké překvapení. K této příležitosti bylo přichystáno slavnostní otevření "Muzea podivností". Zcela v duchu cimrmanovských badatelů se odvíjela úvodní přednáška ředitele muzea Miroslava Pšeničky a následné praktické předvedení "univerzálního dvoufázového pneumatického varhanního generátoru 13kW". To byl hlavní exponát unikátní sbírky jinak na první pohled běžných předmětů, ale vždy teprve důkladným vědeckým zkoumáním byla doložena jejich historická hodnota v oboru varhan. Více již nebudu prozrazovat, protože muzeum bude otevřeno jen organizovaným skupinám při zvláštních příležitostech. Doufejme, že tomu tak bude i při dalším setkání amatérských varhaníků v roce 2010.Tímto netradičním způsobem bylo tedy zakončeno letošní setkání a budiž to další motivací pro ty, kteří letos do Plzně nedorazili! Ještě jednou děkujeme!
 


Aktuální články

Reklama