(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Noc kostelů a varhany v Plzni

12. května 2009 v 11:02 |  VARHANY U FRANTIŠKÁNŮ

V pátek 29. května 2009 se večer otevřou dveře plzeňských kostelů pro všechny zájemce o duchovní umění - architekturu, malířství, sochařství, ale i hudbu. Zpřístupněna budou běžně nedostupná místa, součástí bude odborný výklad, hudební produkce a hlavně pak příležitost k nenucenému setkávání nejširší veřejnosti prostřednictvím nevšedních zážitků, seznámení s křesťanstvím a životem církve.
Noc kostelů prezentuje kostely jako důležitou součást společenského života obyvatel města, vyzdvihuje jejich kulturní hodnotu a potřebu zachování dědictví našich předků.

V rámci této akce doporučuji VŠEM ZÁJEMCŮM O VZÁCNÉ VARHANY františkánského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni prohlídku nástroje s odborným výkladem diecézního organologa Ing. Jiřího Reindla. Ten ve vymezeném čase od 19.10 hod. do 19.40 hod. umožní nahlédnout do útrob koncertního nástroje, zájemci si mohou zkusit šlapat měchy či poslechnout zvuk některých rejstříků.
Bohužel stav nástroje již neumožňuje koncertní předvedení, proto také probíhá finanční sbírka ve prospěch generální opravy. I o tom bude možné diskutovat v pátek 29. května 2009 večer v kostele ve Františkánské ulici v Plzni.


Paralelně probíhají hudební produkce i v dalších kostelích. Celou akci ukončí tóny varhan v katedrále sv. Bartoloměje, když v podání prof. Jitky Chaloupkové zazní o půlnoci Bachovo Preludium a fuga h moll (BWV 544).
 


Aktuální články

Reklama