(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Truhlový pozitiv zahájil plzeňské Smetanovské dny

2. února 2009 v 13:59 |  Hudba v Plzni a okolí
Není sice posláním tohoto webu upozorňovat na velké hudební festivaly, pokud nejde o charitativní a jiné nevýdělečné akce, ale rád bych zmínil ojedinělost jedné akce nejen v rámci plzeňské kultury, ale i v celostátním měřítku.


Letošní 29. ročník Smetanovských dnů v Plzni byl zahájen totiž velmi netradičně. Po úvodních projevech pořadatele a zástupců města a kraje návštěvníci shlédli komponovaný pořad hudby a slova na téma velkého požáru chrámu sv. Bartoloměje v roce 1835 pod názvem "Věž plzeňská v plamenech".

Autorem, recitátorem i režisérem programu byl známý badatel a propagátor hudby Andreas Kröper. Tentokrát jsme ho neslyšeli jako flétnistu, ani nedirigoval nově objevené dílo z historie. Vystoupil zcela skromně jako průvodce dobou 19. století v Plzni s použitím ukázek z dobové literatury. Znamenitě mu sekundoval i herec Martin Stránský.


Jako dobový plzeňský varhaník a regenschori František Křepelka se představil skutečný plzeňský varhaník Adam Viktora, který pořad organicky spojil dobovými skladbami, přímo psanými pro plzeňský chrám sv. Bartoloměje a názornými ukázkami, které dokládají velikost tvorby našich skladatelů ve světle mistrů zahraničních.

Skladby jsme vyslechli v provedení na truhlovém pozitivu Daniela Přiba z roku 1999. Nástroj, který pro koncert zapůjčil varhaník František Šťastný, posluchače upoutal svým velmi ušlechtilým zvukem, který přirozeně zaplnil malý sál plzeňské Besedy.

Program tak i jako varhanní koncert významně přispěl ke znalosti naší plzeňské historie. Jako zajímavý počin v prolínání žánrů pak úspěšně odstartoval letošní ročník Smetanovských dnů.

MOC DĚKUJEME !!!


 


Aktuální články

Reklama