(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Messiaenovo Narození Páně v plzeňské katedrále

20. prosince 2008 v 15:31

Nejznámější dílo O. Messiaena Narození Páně (z roku 1935) bude symbolicky hlavním programem benefičního koncertu plzeňské rodačky Markéty Schley Reindlové k podpoře generální opravy našich varhan v kostele Nanebevzetí P. Marie! Nástroj bratří Riegrů vznikl totiž také v roce 1935!

V programu dále zazní Concerto d moll a chorálové předehry J. S. Bacha.

Koncert se koná dne 28. prosince 2008.
Začátek je již v 18 hodin !!!
Snímkem ze 7. 8. 2008 připomínáme úspěšné vystoupení naší varhanice na velkých varhanách svatoštěpánského dómu v Pasově v rámci letního varhanního festivalu.
 


Aktuální články

Reklama