(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Radek Rejšek v Přešticích

3. prosince 2007 v 15:14 |  Hudba v Plzni a okolí
V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích - vynikající stavbě českého baroka - se konal v sobotu 1. prosince 2007 varhanní koncert k poctě sv. Mikuláše. Při něm herec, scénárista a režisér Vladimír Matějček přednesl své dílo - Legendu o svatém Mikuláši.
Jednotlivé části literárního díla byly varhaníkem Radkem Rejškem uváděny skladbami české i světové barokní literatury. Závěr patřil jeho improvizaci "K poctě svatého Mikuláše", která stylově zakončila vydařený program obou umělců. K nemalému údivu nezainteresovaných posluchačů po koncertě přišel "opravdový a živý" Mikuláš s velkým doprovodem andělů. Návštěvníci všech věkových skupin odcházeli nadšeni a plni svátečních dojmů.

Radek Rejšek je znám široké veřejnosti ze svého působení v Českém rozhlase, kde působí od roku 1988 jako hudební režisér a redaktor. Jeho specialitou jsou historické varhany, které systematicky vyhledává a nahrává pro potřeby stanice Vltava. Krom toho působí jako varhaník a hráč na zvonohru v pražské Loretě.
Přeštické varhany postavil v letech 1838-9 Ferdinand Guth z Čisté u Rakovníka a byly od svého postavení mnohokráte opravovány. Poslední větší opravy provedli Emanuel Štěpán Petr v roce 1917, Josef Růžička v roce 1939 a Ing. Václav Šlajs v letech 1995-1998. Nástroj disponuje celkem 18 hlasy ve dvou manuálech (o rozsahu 49 tónů) a pedálu (s rozsahem 27 tónů).
V kostele dále stojí nástroj z roku 1914 Matěje Wunše ze Sušice. Jedná se o jednomanuálové varhany s pedálem o 8 rejstřících, mechanické kuželové tónové traktuře, rejstříková traktura je zde pneumatická. Ing. Šlajs tento nástroj farnosti zapůjčil při opravě varhan na kůru.
 


Aktuální články

Reklama