(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Mimořádné varhanní koncerty Jiřího Lišky

17. září 2007 v 16:09 |  Hudba v Plzni a okolí
V pátek 14. září a v sobotu 15. září 2007 se konaly večerní koncerty na digitální varhany nejmodernější technologie, která je nyní dostupná i našim zájemcům o tuto oblast. Tento blog se sice systematicky nevěnuje problematice elektronických nástrojů, ale se protože zmiňovaná akce konala v plzeňském chrámu P. Marie Růžencové (u dominikánů) a týká se plzeňského hudebního dění, nabízím pár stručných informací.
Oba večery navazovaly na dny otevřených dveří firmy Orgelhaus Stiftland, která letos otevřela svou filiálku v Plzni, aby její nabídka byla co nejblíže českým zákazníkům. Zkušený varhaník dominikánského kostela v Plzni RNDr. Jiří Liška pečlivě vybral skladby od baroka po romantismus, aby si posluchači mohli udělat představu o možnostech digitální technologie současnosti.
V první části každého večera zazněly skladby komornějšího charakteru (J.S.Bach, J.K.Kuchař) na nástroji Mondri-Classic firmy Content. Nástroj disponuje ve 2 manuálech a pedálu celkem 20 rejstříky a je umístěn ve vyšší skříni, připomínající klasický varhanní pozitiv. Tento typ digitálních varhan je určen pro menší prostory, neboť reproduktory vyzařují vzhůru a počítá se s odrazem od stropu. Na koncertě v Plzni se vzhledem k velké výšce kostela proto k posluchačům nedostalo dostatek alikvotních tónů a hudba zněla jakoby z velké dálky.
Ve druhé části koncertů pak zazněly skladby pro větší nástroj (J. S. Bach, D. Buxtehude, L. Boëllmann, A. Guilmant, E. Gigout), které byly předvedeny na nástroji Monarke firmy Johannus. Ten ve spojení s patřičným ozvučením chrámu reproduktorovými soustavami umožnil podstatně lepší vyznění skladeb. Z provedených skladeb bych rád vyzdvihl Pastorale z varhanní Sonáty č. 1 d moll Alexandra Guilamanta. Tato komorní skladba s jazykovými rejstříky zněla chrámem velmi přesvědčivě. Plný zvuk varhan si mohli posluchači vychutnat v závěrečné Toccatě h-moll. Výkon pana Lišky byl obdivuhodný, zvláště když uvážíme naprosto specifické akustické poměry v chrámové lodi před oltářem. Koncerty ukázaly nespornou přínosnost digitální technologie pro domácí použití a studijní účely hudebních škol. Nicméně bych také rád referoval o dalších úspěšně restaurovaných píšťalových varhanách, které v našich chrámech přežily staletí, jsou individuálním uměleckým dílem a předávají poselství našich předků současnosti a budoucnosti.
 


Aktuální články

Reklama