(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Působení varhanářů na Plzeňsku

1. července 2007 v 11:52 |  O tomto blogu
Dnes se vyjádřím k jedné aktuální otázce, která zajímá odbornou i laickou veřejnost. Když jsem v roce 2006 začal publikovat na těchto stránkách své postřehy z našeho plzeňského světa varhan, dal jsem si za cíl mapovat různé aspekty tohoto tématu. Šlo by to shrnout pod všeobecný titul - Varhany a jejich využívání na Plzeňsku. Obsahem mých příspěvků jsou ohlasy na chvályhodné aktivity varhaníků a dalších hudebníků, působících s nimi a podporující rozkvět varhanního umění na Plzeňsku. Další oblastí jsou zprávy o zajímavých nástrojích regionu, jejich stavu a využívání. Tyto pojmy spolu úzce souvisí a zde k nim přistupuje i péče o nástroje. Nemusí jít přímo o opravy varhan, důležitá je i soustavná údržba a šetrné používání nástrojů vůbec. Neznamená to, že se na varhany má hrát co nejméně. Naopak. Na svých cestách za varhanami jsem často svědkem toho, jak funkční nástroje postupně chřadnou, pokud například farnost nemá varhaníka nebo dotyčná osoba raději zvolí elektronickou náhražku, aby se nemusela "trápit" s nástrahami starého instrumentu. Také se lze setkat s opatrností pustit k nástroji zájemce o hru, přitom by farnost mohla získat časem dobrého varhaníka a pečovatele o nástroj. Jinde jsou v zimním období bohoslužby pouze v malé kapli, kde se farníci hřejí u infrazářiče a varhany v kostelní lodi jsou nechávány v klidu a napospas měnící se teplotě a vlhkosti vzduchu. Pohyblivé aparáty i dřevěné části varhan zůstávají déle v uspokojivém stavu, pokud je v nich pohyb - i proudění vzduchu a jeho výměna působí na uchování nástroje v dobrém stavu. Varhaníci tyto věci většinou znají, u duchovních správců odbornou znalost neočekáváme, ale měli bychom tuto osvětu šířit. Nic to nestojí a lze pomáhat dobré věci.
Ke stavu nástrojů v našich kostelích velkou měrou přispívají varhanáři. Ať již jednotlivci nebo větší firmy, má tato skupina představovat elitu odborné veřejnosti. Nebývalo tomu vždy pravidlem ani v minulosti, natož dnes, kdy nové možnosti po roce 1989 pomohly mnoha lidem k podnikaní v oboru varhan. Někdy se vytvořily významné varhanářské dílny, které pomáhají udržovat i stavět nové nástroje u nás i v cizině. V horším případě pak někteří aktivní nedostatečně odborně vybavení podnikatelé provádějí "servis" varhan, který někdy končí i nevratnými změnami původních nástrojů. Motivací bývá buď poněkud naivní snaha o okamžitou pomoc farnosti nebo spíš sobě. Používají přitom lákadla ve formě nízkých cen při sjednávání opravy, popř. při nesolventnosti odběratelů rozložení akce do mnoha etap, kde je konečný výsledek dlouho v nedohlednu. Často se setkáváme u takových firem s vysokou rozpracovaností několika nástrojů, jejichž materál mezi nimi účelově rotuje podle potřeby. Po takových zásazích vidíme nástroje, ve kterých je např. píšťalový fond slátán z materiálu různého složení, provedení, stáří. Že se takto "zrekonstruované" varhany těžko intonují a ladí, nemusím snad dodávat. Dochází přitom i nevratným změnám původního píšťalového fondu.
Nečekejte na těchto stránkách odkazy a tipy na osvědčené varhanářské firmy. Dobrá pověst se šíří dostatečně rychle i bez toho, že bych těmto korektním a odborně zdatným varhanářům dělal dodatečnou reklamu. Dobré dílo rád pochválím v rámci příslušného článku, ty smutnější kapitoly bohužel patří ke svobodě podnikání. Co mohu opravdu doporučit, jsou nestrannné informace z více zdrojů. K nim by měla patřit doporučení diecézních organologů, reference z již realizovaných akcí na jiných nástrojích a samozřejmě také osobní návštěva a prohlídka těchto nástrojů.
 


Aktuální články

Reklama