(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Historie františkánského kostela

24. dubna 2006 v 9:25 |  VARHANY U FRANTIŠKÁNŮ
Žebravý řád sv. františka byl do Plzně uveden současně se založením města na sklonku 13. století. Svůj klášter s kostelem si vystavěli v jihovýchodní městské části při samých hradbách. Mezi lidmi měli františkáni velkou oblibu, která se projevovala štědrými dary a odkazy. Klidný rozvoj kláštera byl přerušen Husity, kteří klášter značně poškodili, takže obnova v letech 1434-59 si vyžádala velké náklady. V době, kdy se do Plzně na přechodnou dobu uchýlila pražská metropolitní kapitula (15. st.), uchovávala v klášteře své listiny i poklad svatovítského chrámu. V druhé pol. 16. stol. klášter jen živořil (r. 1574 zde žili pouze dva bratři). Těžkou dobu museli bratři prožít zvláště na počátku třicetileté války. Mansfeldovo vojsko totiž při dobytí města prolomilo hradby právě hned za klášterem, který byl při tom značně poničen.
Na konci 18. stol. vydala vláda ustanovení, že se v klášterním kostele budou konat bohoslužby v němčině pro téměř tisícovku místních německých usedlíků. Klášter i kostel si přes všechny pohromy zachoval v podstatě svoji původní podobu z doby raně gotické. Trojlodní kostel má gotickou žebrovou klenbu, mohutný gotický vítězný oblouk a prostorné kněžiště rovněž sklenuté gotickou křížovou klenbou. Nejvzácnější památkou kostela je hlavní oltář, pocházející ze 17. stol. Je nádherně vyřezávaný a ozdobený velkým obrazem znázorňujícím "Nanebevzetí P. Marie", kopií Rubensova obrazu. V hořejší části se nachází ještě menší oválný obraz Nejsvětější Trojice. Oba obrazy byly namalovány v 2. pol. 17. stol. R. 1692 byla nad svatostánkem umístěna gotická dřevěná socha P. Marie, podobná výše zmíněné soše z chrámu sv. Bartoloměje, ale pozdější, pocházející asi z 15. stol.
Na bocích kostela bylo postupně vystaveno několik kaplí - vysoká kaple nejsv. Trojice (r. 1611), kaple sv. Antonína (2. pol. 17. st.), kaple s jeskyňkou P. Marie Lurdské (19. stol.). Kostelní věž stojí na severní straně v rohu mezi východní zdí boční lodi a severní zdí kněžiště a je kryta cibulovitou břidlicovou střechou. K jižnímu boku kostela se připojuje jednopatrová budova kláštera, stavěná do pravidelného čtverce. V gotických ambitech v přízemí se nachází pozoruhodná kamenná kazatelna z r. 1543 a na východní straně ambitů přiléhá stará gotická kaple sv. Barbory se vzácnými nástěnnými malbami z doby kol. r. 1460.
V současné době, po zrestaurování části kláštera, sídlí zde farní úřad od sv. Bartoloměje a opravy zbývajících částí pokračují. Členové františkánského řádu působící v Plzni nebydlí v klášteře, ale v soukromém bytě na sídlišti Vinice.
(Text převzat z www stránek naší farnosti. Foto celých stránek - Jaroslav Brož)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama