(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

U františkánů před cílovou rovinkou

14. října 2018 v 17:14 |  VARHANY U FRANTIŠKÁNŮ

Netradičním pohledem na otevřený hrací stůl varhan v kostele Nanebevzetí P. Marie v Plzni ("u františkánů") připomínám zbývající část opravy našich varhan - opravu pneumatických mechanismů hracího stolu. Na sbírkovém kontě je v tuto chvíli dostatek finančních prostředků pro dokončení celé akce.
Protože je náš kostel nyní prvním kostelem diecéze (katedrála sv. Bartoloměje je mimo provoz z důvodů opravy), budou i práce na hracím stole prováděny za běžného provozu opět po etapách. Opravu zajišťuje varhanář Jan Otcovský, který má zkušenosti s varhanami tohoto typu. Varhany se proto odmlčí vždy jen na nezbytně nutnou dobu.
Těšíme se na to, že náš nástroj bude zcela funkční po všech stránkách!
 

Obnova romantického nástroje v plzeňském Korandově sboru

29. května 2018 v 17:57 |  Varhany na Plzeňsku
V posledním květnovém týdnu definitivně odzvonilo "neobaroknímu" zvuku varhan v Korandově sboru v Plzni. Ten zněl v evangelickém kostele od konce roku 1955.
V tom roce se totiž odehrála přestavba původního nástroje Karla Urbana z roku 1933 podle návrhu prof. Jiřího Reinbergera. Ten původní zvukový obraz přizpůsobil potřebě interpretace též barokní a klasicistní varhanní literatury. Kromě nové rejstříkové dispozice byl i patřičně snížen tlak vzduchu a všechny píšťaly byly přeladěny. Pneumatická traktura byla však zachována. Její stav se ale pak stále zhoršoval (mimo jiné i velkými výkyvy teploty a vlhkosti - v kostele se v zimě na neděli topí a před kostelem teče řeka) a tak v roce 1983 Ing. Jiří Reindl a Josef Julius přestavěli nástroj na elektropneumatickou trakturu. V této podobě sloužil nástroj do dnešních dnů.
Teď jsou varhany rozebírány firmou Dlabal-Mettler k opětovné přestavbě do původní romantické zvukové podoby a zase bude zavedena pneumatická traktura. Podle představy, schválené staršovstvem sboru, bude staronový nástroj výjimečným a očekává se též jeho koncertní využívání.
K tomu je třeba dodat, že varhan s romantickou dispozicí (vč. nástrojů, kde bude obnovena) je v Plzni většina. Jediné varhany, které netrpěly přestavbami, mající tzv. univerzální zvukovou dispozici, jsou plzeňské varhany u františkánů (kostel P. Marie Nanebevzaté). Tam je však třeba ještě dotáhnout generální opravu do konce.
Plzni naprosto chybí varhany, kde by se dala stylově provozovat stará varhanní literatura (barokní a klasická). Zde připomínám plánovaný projekt nových bachovských varhan do kostela sv. Mikuláše v Dobřanech. Držíme palce!


Josef Kšica ve Starém Plzenci

16. května 2018 v 15:37 |  Hudba v Plzni a okolí
V neděli 13. května 2018 začala ve Starém Plzenci nová sezóna benefičních koncertů v kostele Narození P. Marie na Malé Straně. Pro dostavbu zdejších varhan do původní zrestaurované skříně Václava Starcka vystoupil významný umělec, varhaník, sbormistr a regenschori pražské svatovítské katedrály, pan Josef Kšica. Svůj program sestavil z drobnějších skladeb období renesance, baroka a klasicismu. Přitom využil všech dosud realizovaných možností nového nástroje borovanského varhanáře Vladimíra Šlajcha. Upřímné díky!

Z umělcova životopisu vyjímám:

Josef Kšica, absolvent Konservatoře v Brně a Hudební fakulty AMU v Praze. Již v době studií byl varhaníkem v chrámu sv. Tomáše v Brně, v Praze v chrámu sv. Jiljí, sv. Ignáce, sv. Antonína, u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a Panny Marie Sněžné. Působil od roku 1981 jako korepetitor v Pražském mužském sboru. V letech 1982 - 1992 byl varhaníkem v Jeruzalémské jubilejní synagoze v Praze, kde doprovázel při liturgiích vrchního kantora Dr. Ladislava Bluma. V komorním triu Mysterium Musicum Praha se svou ženou Pavlou, altistkou a houslistou Janem Kvapilem se věnuje interpretaci židovské hudby. V letech 1985 - 1992 byl členem Pražského filharmonického sboru, se kterým podnikl četná zahraniční turné a natočil řadu významných hudebních projektů. V roce 1990 stál u zrodu. Pražského komorního sboru, kde působil devět let jako sbormistr, varhaník a korepetitor. Významné je jeho účinkování na zahraničních festivalech v roli cembalisty a varhaníka. V neposlední řadě je i cembalistou souboru Ars Instrumentalis Pragensis, se kterým obdržel 1. cenu a zlatou medaili na mezinárodní soutěži v japonské Ósace (1996) za interpretaci J. D. Zelenky. Od roku 1999 je varhaníkem a ředitelem kůru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Současně je sbormistrem a dirigentem Pražského katedrálního sboru a orchestru. Tělesa pravidelně vystupují při katedrálních liturgických obřadech a snaží se tak navázat na bohatou hudební aktivitu minulých epoch. Dramaturgie sboru je zaměřena nejen na díla české, ale i světové duchovní hudby, z nichž mnohá zazněla v novodobé premiéře. V roce 2002 byl Josef Kšica s Pražským katedrálním sborem pozván na festival do Itálie - Canto gregoriano e polifonica sacra a do Izraele na Musica Liturgica v Jeruzalémě, kde se představil v mnoha skladbách světového sborového repertoáru, ale i v renesanční polyfonii českého šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic. Dirigoval Pražský katedrální sbor na festivalu Pražské jaro 2000 a 2004. Se sborem v roce 2005 opět podnikl turné do Itálie a v německém Creutzburgu nedaleko Eisenachu zpíval na festivalu Michaela Praetoria, kde předvedl reprezentativní výběr z české a evropské renesanční polyfonie. S pražským katedrálním sborem několikrát vystoupil v České televizi. Důležitým mezníkem byl koncert u příležitosti životního jubilea arcibiskupa pražského a primase českého, kardinála Miloslava Vlka ve svatovítské katedrále v květnu 2007, kde byl proveden výběr z reprezentativní české duchovní tvorby za přítomnosti význačných hostů z celého světa. Jako skladatel komponuje české zpívané Nešpory pro katedrálu sv. Víta, Žalmy, Hymnus, Salve Regina a upravuje jidiš písně a v roce 1998 zkomponoval skladbu Kina v Praze 2008 interpretovanou v sále Valdštejnského paláce newyorským houslistou Yuvalem Waldmanem - Czech-American Music Bridges3. V březnu 2010 uskutečnil turné s Pražským katedrálním sborem a orchestrem po španělských katedrálách, kde dirigoval 10 koncertů s duchovními. V květnu 2010 navštívil USA - New York jako varhaník a dirigent na pozvání emeritního ředitele kůru katedrály sv. Patrika Johannese Somaryho a houslisty Yuvala Waldmana, kde uskutečnil dva koncerty s českým a světovým repertoárem. V únoru 2011 koncertoval v ruské Soči na IV. Zimním festivalu umění spolu se světovým klavíristou Alexandrem Gindinem. Věnuje se realizacím staré české a světové hudby pro nahrávací společnosti a televizi. S dirigentem Helmuthem Rillingem realizoval v roce 1987 pro Supraphon duchovní skladby F.X. Brixiho, svého předchůdce na kůru katedrály sv. Víta v Praze. Se sbormistrem Pavlem Kühnem vytvořil projekt A. Caldara, J. Ev. A. Koželuh, J.A. Sehling aj. - duchovní skladby pro Český rozhlas.

==================================================================================================


 


Štěpán Rak benefičně pro varhany

24. října 2017 v 14:48 |  Hudba v Plzni a okolí
Starý Plzenec zažil 7. října velký hudební svátek. V cyklu benefičních koncertů pro dostavbu varhan kostela na Malé Straně vystoupil světoznámý kytarista, skladatel a první český vysokoškolský profesor kytarové hry Štěpán Rak.
Program příznačně zahájila transkripce varhanní skladby Partia di Bohemia barokního autora Ivana Jelínka. Kytarista tím vzdal hold varhanní hudbě i nově vznikajícímu nástroji. Dále zazněly přepisy renesančních skladeb pro různé obsazení z projektu Hudba dávných časů. Z akcí Lyry Pragensis, které Štěpán Rak dlouhá léta připravuje s mistrem slova Alfrédem Strejčkem, zazněly tři ukázky z pořadu Vivat Carolus Quartus, který je oslavou císaře a krále Karla IV. Z dalších autorových skladeb jsme vyslechli Píseň pro Davida. Nádherný večer pak zakončila Vzpomínka na Prahu, která oslavuje naše hlavní město s užitím motivů Smetanovy Vltavy a veršů Vítězslava Nezvala.
Zcela zaplněný kostel pak odměnil vzácného hosta dlouhotrvajícím potleskem. Pro dokončení staroplzeneckých varhan návštěvníci touto akcí přispěli částkou 14.530,- Kč. Koncert byl významnou kulturní událostí regionu a potěšil nás v dnešní neklidné době.

Jaroslav Brož pro Staroplzenecké listy
==================================================================================================

Varhany jako bicí nástroj

20. září 2017 v 17:39 |  Plzeň - město kultury
Tento trošku nadnesený název mne napadl při prohlídce stánků s popularizací fyziky na tradičních Dnech vědy a techniky v Plzni ve dnech 8. a 9. září 2017. Tuto akci pořádá Západočeská univerzita s cílem přiblížit dětem a školské mládeži různé oblasti vědy a techniky. U stánku s akustikou si můj zájem získaly "sestavy píšťal", do kterých se tluče paličkami... Mám tuto výstavu rád nejen jako absolvent ZČU, prostě každý rok něco zajímavého objevím.


Instrumenty jsou prostorově nenáročné, krepování z instalatérských kolínek vtipné, zvuk pochopitelně "plastový".


Další články


Kam dál