(postřehy o varhanách a varhanní hudbě v plzeňském regionu)

Varhany jako složitý mechanismus

15. května 2017 v 12:40 |  Plzeň - město kultury
Tradiční varhanní festival v Plzni každoročně provází také výstava o stavitelství varhan na panelech přímo v katedrále sv. Bartoloměje. Královský nástroj bude letos navíc převeden také v plzeňské Techmánii! Návštěvníci se mohou těšit na malý píšťalový nástroj (pozitiv), digitální nástroje a modely fungování vnitřního mechanismu varhan. Součástí předvádění budou přednášky a malé koncerty.

Akce se koná o víkendu 27. - 28. 5. 2017

 

Koncert v Teplé - Vánoce 2016

23. prosince 2016 v 19:57 |  Hudba v Plzni a okolí
Tradiční vánoční koncert proběhne i letos 26. 12. 2016 v klášterním kostele v Teplé. Rybovu Českou mši vánoční "Hej mistře" provede katedrální sbor RESONANCE a sólisté od sv. Bartoloměje v Plzni s varhanním doprovodem Jaroslava Brože.
Řídí Jitka Chaloupková. Začátek je v 16.30 hodin. Nezapomeňte teplé oblečení!


Varhaník Jaroslav Brož u hracího stolu velkých tepelských varhan - ale v létě:-)


==================================================================================================

Varhanní půlhodinky v katedrále - 2016

18. prosince 2016 v 22:23 |  Varhany na Plzeňsku
V rámci adventního období slouží v presbytáři varhanní pozitiv Vladimíra Šlajcha z roku 2010 od soukromého vlastníka. Jedná se o typický nástroj stavitele v 5 - rejstříkové verzi. Kromě rorátních bohoslužeb zazněl i na oblíbených varhanních půlhodinkách při improvizacích varhaníků M. Pšeničky, J. Janšty, P. Šmolíka a prof. J. Tůmy.==================================================================================================
 


Klatovy - varhany v divadle

30. srpna 2016 v 17:23 |  Varhany na Plzeňsku

Klatovy jsou sice už vzdálenějším městem od Plzně, ale vzhledem k tomu, že jsem v něm prožil mládí a svá varhanicky - učednická léta, uvedu pár vzpomínek na tento nástroj.


Nový nástroj při zadní stěně jeviště klatovského divadla postavil Vilém Pejša v letech 1972 až 1979. Zvuková výbava podle návrhu tehdejšího docenta AMU Milana Šlechty má ve 2 manuálech a pedálu 30 rejstříků, 9 spojek a další pomocné funkce. Nástroj obsahuje na 2100 píšťal, ovládaných z pojízdného hracího stolu pomocí elektropneumatické traktury. Ta propojuje vedením 7 km vodičů mimo jiné přes 300 elektromagnetů. Akční rádius hracího stolu je 20 metrů a pokrývá v podstatě celou plochu jeviště.


Podnět ke stavbě přišel od pražského Smetanova divadla, které nabídlo svůj vyřazovaný několik desetiletí starý nástroj k dalšímu využití. Vilém Pejša, v té době pěvec pražského Filharmonického sboru, byl vyučeným varhanářem u Karla Urbana. Krom rekonstrukce varhan v Kopřivnici však v dobách socialismu neměl větších zakázek. Varhany v pražských divadlech však znal již z učednických let, protože je Urbanova firma udržovala. Na sklonku života započal rekonstrukci varhan v pražském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, práci však nedokončil.
Zakázku v klatovském divadle dlouho zvažoval, neboť profese zpěváka mu nedovolovala soustředěnější varhanářskou činnost. Varhany v Klatovech proto vznikaly dlouhých 7 let v podstatě ve chvilkách volného času. Dalo by se říci i "na koleně", pokud za varhanářskou dílnu nepovažujeme pražský byt či skromné prostory zadního traktu divadla v Klatovech. Stavbu varhan v takových podmínkách považuji za malý zázrak. Jednotlivé součástky a materiál pan Pejša získával nejrůznějšími cestami včetně nákupů v běžné prodejní síti (železářství, elektro, drogerie, atd.). Orgánům státní moci se jeho práce zamlouvala, neboť se nejednalo o kostel. Doba stavby se však již zdála býti neúnosná a tak v roce 1978 nařídili panu Pejšovi, aby práci uspíšil tak, aby mohl ještě v tom roce zaznít první koncert. Jeho termín byl nakonec stanoven na pátek 29. prosince 1978.Osobně jsem pana Pejšu navštěvoval každou sobotu, ať už na konzultace ohledně stavby varhan či z prostého důvodu, že k některým pracím bylo zapotřebí více rukou. V klíčový den 29.12. 1978 bylo připraveno a naladěno asi 10 rejstříků, což byla asi třetina nástroje. To však téměř nikdo nevěděl a za mohutným prospektem nikdo nepoznal. Pan Doc. Milan Šlechta, který měl hrát úvodní koncert, pak už odpoledne netrpělivě přešlapoval kolem hracího stolu, protože se chtěl připravit na večerní vystoupení. Pan Pejša dolaďoval ještě některé píšťaly, já jsem mu asistoval od hracího stolu a náš přední varhaník mne zatím poučoval dlouhým monologem o varhanické řeholi...
Koncert nakonec dopadl dobře, ve varhanách byly ty nejsilnější základní hlasy, které umožnily koncert uskutečnit. Na koncertě jsem už nemusel asistovat, neboť dle Doc. Šlechty registrátor je v tomto případě zbytečný a noty si otáčí sám.

V následujícím roce 1979 pan Pejša již práci na varhanách ukončil. V tom roce mu bylo 68 let. Bohužel se některé věci nepodařilo dotáhnout do konce. Žádná odborná komise nástroj nekolaudovala. Zemřel pak v roce 1985.


Od té doby byly divadelní varhany v Klatovech hojně využívány. Proběhlo několik ročníků varhanního koncertního cyklu, později byly varhanní koncerty už jen zařazovány do základního koncertního cyklu. Vystupovali zde prakticky všichni tehdejší přední českoslovenští varhaníci, neboť koncerty v kostelích nebyly většinou státními orgány povolovány. Po revoluci došlo k návratu svobodného koncertního provozu v kostelích a tak nástroj v klatovském divadle bývá nyní využíván jen sporadicky, hlavně pro koncerty ZUŠ Josefa Kličky.

===================================================================================================

Koncerty nejmladších varhaníků

25. června 2016 v 10:38 |  Hudba v Plzni a okolí
V červnové Plzni se nám na dvou koncertech představili mladí varhaníci. Nejprve to bylo v úterý 14. června 2016 v kostele Nanebevzetí P. Marie (u františkánů). Zde zahráli studenti konzervatoře ze třídy Adama Viktory v dílech J. S. Bacha, Oliviera Messiaena a F. Mendelssohna-Bartholdyho. Další skladby byly provedeny na klarinet a harfu. Zdejší varhany stále čekají na opravu hracího stolu, i tak potvrdily své prvenství mezi ostatními koncertními nástroji v Plzni. Ivan Pirner i Jakub David Smečný ocenili vyvážený zvuk i akustiku kostela, kde jsou dobře slyšet všechny detaily prováděných skladeb.

===================================================================================================

Na druhém koncertě 22. června 2016 v evangelickém kostele v Němejcově ulici zahráli žáci ZUŠ T. Brzkové Plzeň (ze třídy Jana Esterleho) a ZUŠ Josefa Kličky Klatovy (třída Jany Marcinkové Smolové). Představili nám oba zdejší nástroje v nejrůznějších úlohách - jako sólový nástroj i pro doprovod flétny či zpěvu. Na pozitiv hrál ovšem jen Jan Esterle. Program byl velmi pestrý, což vyplývá z odlišnosti věku i hráčské vyspělosti. Zajímavé bylo slyšet nejen pokročilé varhaníky, ale i nejmenší začátečníky v jednoduchých skladbičkách. Z této akce jsou následující snímky:


===================================================================================================

Další články


Kam dál